O MNIE

Marcin Rubajczyk
specjalista chorób oczu

Dotychczasowa praca:

• Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

• 11-letni staż w Klinice Okulistycznej
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

• Szpital Specjalistyczny CM "MAVIT" w Katowicach - chirurgia zaćmy, diagnostyka i leczenie chorób oczu

• Współpraca z Kliniką Okulistyczną PROVISUS w Częstochowie - chirurgia zaćmy